About us

‘Our future lifestyle, is a green lifestyle’

ไลฟ์สไตล์ในอนาคตของเรา, คือไลฟ์สไตล์แห่งการรักษ์โลก​

ฟิวเจอร์สลัด คือ บริษัทเทคโนโลยีด้านอาหารแห่งอนาคต เรามุ่งมั่น และใส่ใจในการพัฒนาการผลิตอาหารจากพืช (plant-based) ให้มี ประโยชน์สูง และดีที่สุด เพื่อเป็นการสร้างนิยามใหม่ของอาหารแห่ง โลกอนาคต  ฟิวเจอร์สลัดถูกร่วมก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่หลงใหลในกีฬาและ เฮลตี้ไลฟ์สไตล์ เรามีความตั้งใจอย่างสูงในการ สร้างธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตอบสนองความต้อง การของผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ

ด้วยความเชื่อเหล่านี้ Future Salad จึงผสมผสานธรรมชาติเข้ากับ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ ให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ได้อย่างง่ายและ สะดวก ด้วยนวัตกรรมสลัดในรูปแบบใหม่ ที่ทั้งอร่อย คุณค่าทาง โภชนาการครบ และราคาจับต้องได้

ฟิวเจอร์สลัดประสบความสำเร็จ และเป็นที่รู้จักอย่างสูงในฮ่องกง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ “Detox Salad Drink Mix”  จากความสำเร็จใน ผลิตภัณฑ์แรก ทำให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่แตกต่างในเรื่อง ของรสชาติ และประโยชน์ทางโภชนาการ ในตอนนี้ฟิวเจอร์สลัดได้ มีจำหน่ายที่ฮ่องกง, ไต้หวัน, จีน, อังกฤษ, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทย ในอนาคตอันใกล้เราจะมีจำหน่ายในยุโรป อเมริกา และอีก หลากหลายประเทศทั่วโลก